Články

Byt v  osobním vlastnictví – co potřebujete vědět

Máte-li byt v osobním vlastnictví (OV), jste jeho přímý majitel a nemovitost je tedy Vaším majetkem. V katastru nemovitostí jste zapsán jako vlastník a s bytem můžete nakládat dle svého uvážení. „Opakem“ je družstevní vlastnictví, u kterého je vlastníkem daného bytu družstvo. Jeho uživatel (člen družstva s podílem) má pouze právo nájmu.

Výhody:

  • s bytem můžete libovolně nakládat (pronajímat) a jste více svým vlastním pánem
  • lze si tímto způsobem vydělat nebo umořit investici do bydlení
  • byt lze libovolně rekonstruovat a upravovat, nemusíte mít souhlas vlastníků jiných bytových jednotek
  • bytem je možné ručit v případě hypotečního úvěru nebo ho zastavit za jiným účelem
  • odpadá placení nájmu, zůstává povinnost hradit spotřebované energie a přispívat do fondu oprav
  • zápis do katastru nemovitostí, ze kterého pramení právní jistota, že něco skutečně vlastníte, co je možné například v nouzi prodat

Co je třeba vědět:

  • s bytem v bytovém domě obvykle kupujete i poměrnou část pozemku pod ním
  • v domě o více než 5 bytech, z nichž 3 jsou v osobním vlastnictví, budete muset veškeré záležitosti domu řešit v rámci tzv. společenství vlastníků jednotek (SVJ)
  • máte-li byt v osobním vlastnictví, vzniká Vám povinnost odvádět daň z nemovitosti, na to je dobré nezapomenout
  • výše příspěvku do fondu oprav závisí na výměře bytu

Vaše právo k bytu v osobním vlastnictví v případě úmrtí nezaniká, ale automaticky přechází do dědického řízení. Byt v osobním vlastnictví vám nikdo nevezme. Jen, pokud byste ho sami chtěli prodat.