Články

Co je potřeba k prodeji bytu v osobním vlastnictví?

Základem při prodeji bytu je uzavření kupní smlouvy mezi převádějícím (prodává) a nabyvatelem (kupuje). Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat předmět převodu a údaje převádějícího a nabyvatele. S kupcem po podpisu kupní smlouvy podáte návrh na vklad do katastru nemovitostí. Teprve až vkladem do katastru nemovitostí nabyde právní dokument účinnosti. Daň z příjmů hradíte pouze v případě, že jste v bytě, který převádíte, měli trvalé bydliště po dobu kratší než 2 roky nebo pokud jste byli vlastníkem nemovitosti po dobu kratší než 5 let (bez trvalého bydliště).

Potřebné dokumenty při prodeji nemovitosti:

  • kupní smlouva
  • výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví
  • evidenční list – údaje, které jsou uváděny v předpisu záloh a jsou nezbytné pro rozúčtování nákladů (osoby, m2 apod.)
  • nabývací titul – prokazuje vlastnictví nemovitosti
  • průkaz energetické náročnosti budovy
  • rozvaha a výsledkovka domu

Nezapomeňte, že před samotnou kupní smlouvou je třeba uzavřít rezervační smlouvu. S tou se pojí i rezervační záloha, kterou kupující prodávajícímu složí a prodávající se zároveň zavazuje, že po stanovenou dobu nebude byt nabízet jiným zájemcům.

Dále následuje smlouva o smlouvě budoucí, ve které se obě strany zavazují k podpisu budoucí kupní smlouvy. Tento typ smlouvy je často využíván v případech, kdy kupující nedisponuje celou částkou v hotovosti a platbu řeší např hypotečním úvěrem. Je dobré využít úschovu k uložení celé částky. Vzhledem k tomu, že to bývá poměrně vysoký obnos, lépe, když se o něj postará třetí strana.

Na závěr snad jen dodejme: důvěřuj, ale prověřuj. Lépe si všechny dokumenty a požadavky projít i s odborníkem a ujistit se, že prodej nemovitosti je skutečně dobře ošetřen.