Články

Co musí obsahovat plná moc k prodeji nemovitosti?

Potřebujete využít plnou moc a nevíte, co vše má obsahovat? Pak si přečtěte naše shrnutí, co plná moc při prodeji nemovitosti musí obsahovat. Předejdete tak možným komplikacím, časové prodlevě nebo neshodám s úřady.

Co by měla plná moc obsahovat?

 • V úvodu – jasná specifikace zmocnitele (osoba, která je zastoupena) a zmocněnce (osoba, která zastupuje)
 • Text – zmocnitel dává plnou moc zmocněnci za účelem zastupování v právních jednáních v jasně definovaných úkonech
 • Řádně specifikovaná nemovitost, která se bude převádět – musí být zřetelné, že se jedná o konkrétní nemovitost, žádné obecné fráze nejsou přípustné
 • Závěr – určitě nezapomeňte na potvrzení, že zúčastnění jsou svéprávní a nejsou ve vzájemném sporu
 • Vymezení platnosti zplnomocnění – to je zásadní bod, neboť každá plná moc by měla být specifikována na konkrétní nemovitost. Obecné plné moci nemusejí vždy stačit
 • Výpis konkrétních činností, tedy důvody plné moci, např.:
  • Uzavření smlouvy o zprostředkování s realitní kanceláří
  • Uzavření kupní smlouvy
  • Uzavření rezervační smlouvy
  • Uzavření smlouvy o úschově
  • Převzetí kupní ceny
  • Převzetí všech písemností

Ideální je uvést do znění plné moci vše, při čem se neobejdete bez podpisu majitele. V případě, že byste něco opomenuli, katastr nemovitostí vklad odmítne. Při vymezení platnosti doporučujeme neuvádět konkrétní datum. Ne vždy se převod obejde bez obtíží nebo časové prodlevy. Pak by bylo nutné vyhotovit nové znění plné moci. Nejlépe použít dobu neomezenou nebo formulaci, že plná moc zanikne splněním určitého kroku (například vkladem do katastru).

Na závěr jen připomeneme, že plná moc i dokumenty při prodeji či koupi nemovitosti musejí být úředně ověřeny ( jen pro úplnost, ověřit podpisy můžete na úřadu, poště/CzechPoint místa nebo u notáře či advokáta). Až plnou moc opatříte podpisy a razítkem, prodej nemovitosti se může spustit.