Články

Co prozradí výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí je taková vizitka nemovitosti. Jsou v ní všechny aktuální údaje o dané nemovitosti. Vždy by měl korespondovat s aktuální skutečností. Kdo by se tedy o vaši nemovitost zajímal, může do něj nahlédnout přes internet na stránkách katastrálního úřadu. Může ho však získat i v papírové podobě, a to i na poště.

Pro koho je výpis z katastru důležitý?

V případě, že chcete nemovitost prodat nebo si vzít hypotéku, výpis z katastru je první věc, která bude banku nebo potencionálního kupce zajímat. Předpokládají, že tam jsou všechny aktuální údaje a na základě prostudování listu se pak mohou rozhodnout, jestli hypotéku dostanete nebo dům stojí za prohlídku.

Je rozdíl mezi bytem a domem?

U bytu jsou důležité 2 listy vlastnictví. Jeden je přímo na byt a druhý na celou budovu. U rodinných domů je důležité, aby veškeré nemovitosti byly zapsány v katastru nemovitostí. Nezapomeňte na garáž, kůlnu nebo i altánek, který může být na pozemku.

Co vše výpis prozradí?

Každý zápis v katastru má své datum. Je tedy možné sledovat, jak se stav nemovitosti v čase měnil. Dál zde najdeme okres, obec, katastrální území a číslo listu vlastnictví.

Jak výpis vypadá?

Výpis se skládá z 6 částí, které jsou označeny písmeny A – F. Podívejme se na ně:

  1. Vlastník nemovitosti – tady nejdeme všechny majitele nemovitosti. Zkratka „SJM“, se kterou se můžete setkat, znamená společné jmění manželů. Nemovitost vlastní oba společně. Pokud je vlastníků více, vždy je uvedený konkrétní podíl na nemovitosti. Je dobré zkontrolovat, zda odpovídá aktuálnímu stavu.
  2. Nemovitosti – zde naleznete jasný popis nemovitosti a veškeré údaje. Jsou tu zapsány i podíly, všechny nemovitosti, které daný majitel vlastní v tom kterém katastrálním území. Doporučujeme pohlídat, zda je zde zapsáno skutečně vše, co kupujete a aktuálně. Pokud se stane, že se na něco zapomene, ať už drobná stavba či pozemek, budete to pak muset řešit vy a může to způsobit i komplikace. Také doporučujeme překontrolovat, zda vlastník skutečně vlastní pozemek, na kterém nemovitost stojí i s přístupovou cestou.
  3. Věcná práva zatěžující nemovitosti – této části opravdu věnujte pozornost a pečlivě si ji projděte. Najdete tu veškeré zástavy, věcná břemena a jiná zatížení. Zejména u rodinných domů je to důležité. Může se vyskytnout případ, kdy budete muset někomu zpřístupnit svůj pozemek, protože má právo přes vaši cestu jet ke svému domu apod. Můžete narazit na věcné právo dožití, kdy je těžké nemovitost zastavit a už vůbec by se vám ji možná nechtělo kupovat za těchto okolností. Pokud potřebujete hypotéku, zkontrolujte, zda na nemovitosti nejsou zástavní práva. Pokud ano a jedná se o nebankovní subjekt, je potřeba je vymazat před čerpáním hypotéky.
  4. Poznámky a další obdobné údaje – tady je uvedeno, jestli aktuálně probíhá nějaký zápis, který souvisí s danou nemovitostí. Je označen písmenem „P“. Doporučujeme zjistit si, čeho se týká.
  5. Nabývající tituly a jiné podklady zápisu – tady najdete listiny, které umožnily zápis nemovitosti do katastru. Ve sbírce listin katastrálního úřadu můžete do dokumentů nahlédnout nebo si pořídit kopii.
  6. Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám – tady se jedná pouze o zemědělské pozemky a jejich zařazení do bonitních ekologických jednotek.

Doporučujeme mít výpis z katastru nemovitostí skutečně aktuální a pokud hodláte koupit nemovitost, určitě si jej nezapomeňte prostudovat. Často stavby, které jsou na pozemku i desetiletí nemusejí být v katastrálním plánu zaneseny (původně dřevník, nyní malá garáž apod.). Důvody jsou různé a například, když zdědíte nemovitost, může se stát, že ani nevíte o neúplnosti výpisu.