Články

Daň z nabytí nemovitosti odložena!

V souvislosti s trhem s nemovitostmi je často probíraným tématem roku 2020 daň z nabytí nemovitosti. Jak to s ní ale tedy je a bude?

Zrušení daně z nabytí nemovitosti byl jeden z prvních konkrétních návrhů, jak opět nastartovat naši ekonomiku a zmírnit ekonomické dopady pandemické krize. Ministryně financí Alena Schillerová koncem března oznámila plán úplného zrušení daně z nabytí nemovitosti. Kromě toho se vláda rozhodla pozastavit systém elektronické evidence EET a zrušit legendární účtenkovou loterii.

Proč ji rušit?

Daň z nabytí nemovitosti byla dlouhodobě kritizována nejen odborníky, ale skutečně ze všech stran. Zdánlivě nízká sazba 4 %, splatná do 3 měsíců od nabytí nemovitosti, pro většinu kupujících znamenala významnou částku, která se často pohybovala v řádech desítek až stovek tisíc korun. Zejména s rostoucími cenami nemovitostí v posledních letech byla tato zátěž pro část klientů příliš vysoká. Daň z nabytí nemovitosti byla tak nepopulární, že v roce 2019 bylo navrženo její zrušení senátem. Vzhledem k politické a ekonomické situaci minulého roku nebylo zrušení považováno za prioritní a návrh o zrušení byl přehlasován poslaneckou sněmovnou. Spolu s příchodem pandemie Covid-19 a faktickým pozastavením světové ekonomiky, se vláda začala rozhlížet po způsobech, jak ekonomiku nastartovat bez přílišné zátěže na již přetížený systém. Až v tomto momentu došlo na variantu úplného zrušení daně z nabytí nemovitosti. Těžko říct, jestli by na tento krok někdy došlo, nebýt pandemie. Na konci března jsme totiž stáli na okraji obrovského útesu nadcházející ekonomické deprese, bez toho abychom měli na zádech padák v podobě konkrétních podpůrných opatření.

Jak to tedy bude?

Návrh o zrušení daně se okamžitě setkal s mnoha pozitivními ohlasy. Úhrada daně byla na konci března odsunuta do 31.8.2020 pro ty, kteří měli povinnost podat daňové přiznání po 31. 3. 2020. Poslanci začal být projednáván návrh tzv. Liberačního balíčku, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádných událostí způsobených šířením koronaviru. Kromě odsunu povinnosti platby daně z nabytí nemovitosti balíček prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31. července 2020. Až do 31. prosince 2020 se odsouvá také povinnost podat daňové přiznání. Díky odsunutí úhrady daně z nabytí nemovitosti tak bude překlenuto období do nabytí účinnosti úplného zrušení daně.