Články

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti: Kdy ji platit nemusíte?

Prodáváte nemovitost? Pak nezapomeňte na daň z příjmu! Výdělek z prodeje bytu, domu či pozemku je totiž také druhem příjmu a tak spadá mezi daně z příjmu fyzických osob. Její sazba je 15 %, ale ne každý ji ve finále musí zaplatit.

Sazba daně z příjmu z prodeje nemovitosti se neplatí z celkové prodejní ceny, ale pouze ze zisku. Dani tedy podléhá pouze kladný rozdíl mezi cenou, za kterou jste nemovitost koupili, a cenou, za níž jste prodali. V praxi koupíte byt za 3 miliony, prodáte ho za 5 milionů. Daň z příjmu tedy budete platit ze 2 milionů.

A teď dobrá zpráva. Velká část prodávajících je od této daně osvobozena. Mám tím na mysli fyzické osoby, které nemají nemovitost zapsanou v obchodním majetku.

V jakých případech se tedy daň z příjmu při prodeji nemovitosti neplatí? Musíte splnit jednu ze tří podmínek, které stanovuje zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů.

Splnili jste časový test 5/10 let

Jak dlouho nemovitost vlastníte? Kolik času uplynulo od chvíle, kdy jste nemovitost nabyli, až do chvíle, kdy byla převedena na nového majitele? V roce 2021 došlo ke změně v zákoně a časový test se prodloužil z pěti na deset let. To znamená, že pokud jste nemovitost nabyli před 1. lednem 2021, od daně je osvobozena po pěti letech od koupě. Nemovitosti nabyté později budou osvobozené od daně z příjmu až po deseti letech.

Možná jste nevěděli, že pokud jste nemovitost zdědili, pak se do časového testu započítává i doba, po kterou ji vlastnil předchozí majitel.

V nemovitosti jste bydleli minimálně dva roky

Měli jste v nemovitosti nahlášené trvalé bydliště alespoň dva roky před jejím prodejem? Pak se Vás daň z příjmu při prodeji nemovitosti netýká. Jak bydlení v nemovitosti prokázat, když nemáte jeho adresu uvedenou v občanském průkaze?

  • Výpisy z bank, účty za energie, internetem přihlášeným na vaše jméno, doručenou korespondencí…
  • Pomoci může i čestné prohlášení souseda.

Peníze z prodeje využijete na bydlení

Je jedno, zda jste v nemovitosti bydleli. Pokud do jednoho roku využijete všechny finanční prostředky získané z prodeje na uspokojení bytové potřeby, pak jste také od daně osvobozeni. Co přesně to znamená?

  • Koupíte jiný byt či dům,
  • rekonstruujete dosavadní bydlení,
  • začnete stavět nový dům na již koupeném pozemku
  • nebo splatíte úvěr, který jste použili na uspokojení bytových potřeb.

Dobrá rada na závěr

Ať už budete daň řešit jakýmkoli způsobem, je potřeba to nahlásit na finanční úřad. A pokud nesplňujete ani jednu z výše uvedených podmínek, pak musíte zisk z prodeje zahrnout do vašeho daňového přiznání.