Články

Daň z pronájmu nemovitosti

Také patříte mezi ty, kteří se rozhodli „přilepšit“ si pronájmem nemovitosti? Nápad je to dobrý, ale i z tohoto příjmu je třeba zaplatit státu daň. Je možné si zvolit dva způsoby uplatňování výdajů.

1. Paušálem – tedy procentní sazbou z příjmu z pronájmu. Tyto výdaje jsou ve výši 30 % nebo 60 % z dosažených příjmů. Záleží, je-li nemovitost pronajímáte jako fyzická osoba nebo ji máte zapsanou v obchodním majetku. Zde není možné výrazně snižovat daňový základ (např. odpisy). Poplatník si eviduje pouze příjem z pronájmu a ten následně daní.

2. Výdaje ve skutečné výši – s touto variantou se v běžném životě setkáme často. Podíváme se na ni podrobněji.

Kolik činí daň z pronájmu?

Výše daně je 15 % z ročního příjmu z pronájmu bytu či jiné nemovitosti

Musím zdanit celou částku?

Není třeba. Před vlastním výpočtem daně je možné daňový základ snížit.

Jakým způsobem mohu snížit daňový základ?

1.Veškerými výdaji, které souvisejí s dosažením příjmu z pronájmu – např změna nájemníka.
2.Výdaje spojené se zajištěním a udržením příjmu z pronájmu – např. nutné opravy v bytě.
3.Odpisy – hmotný majetek, který lze odpisovat, pokud je nemovitost zapsána v obchodním majetku společnosti nebo živnostníka.

Všechny položky, o které si chcete snížit daňový základ, je nutné si pečlivě evidovat a doložit je i v časové posloupnosti.