Články

Energie na nájemníka – přepsat či nepřepsat?

Pokud jste nájemník, nebo sami pronajímáte nějakou nemovitost, asi jste už narazili na jedno z velkých dilemat nájemního bydlení – přepis energií. Co vlastně přepis energií znamená a jaké jsou klíčové výhody a nevýhody? V dnešním článku si zodpovíme tyto nejzásadnější otázky.

 

Co je přepis energií?

Přepis energií označuje změnu smlouvy pro odběr energií na konkrétním odběrném místě. Smlouva pro odběr energií je vždy svázána s adresou místa odběru a se jménem a datem narození zákazníka. Přepis proto probíhá nejprve ukončením stávající smlouvy s pronajímatelem, nebo s předchozím nájemníkem a následným uzavřením smlouvy s novým zákazníkem.

Ne všechny energie jdou ale na nájemníka přepsat. Nájemník nemůže provádět platby za vodné a stočné a také nemůže platit úhrady teplárnám za teplou a studenou vodu. Tyto energie jsou vždy hrazeny pronajímatelem. Nájemník tedy na sebe může přepsat úhrady za elektřinu a plyn.

 

Co je potřeba k přepisu energií?

K uzavření nové smlouvy o odběru energií je potřeba několik údajů pro vyplnění formuláře o přepisu. Vždy je potřeba uvést číslo a stav elektroměru nebo plynoměru a údaje z faktury nebo smlouvy od stávajícího dodavatele. Některé společnosti také k přepisu požadují plnou moc, aby za vás mohly řešit požadavky u jednotlivých distributorů nebo vypovězení smlouvy u stávajícího dodavatele, a tak vám ušetřili čas.

 

Energie psané na nájemníka

V případě energií psaných na nájemníka si nájemník sám vybírá dodavatele, uzavírá s ním smlouvu, sám mu platí zálohy a sám dorovnává nedoplatky a inkasuje přeplatky. Na pronajímateli zůstávají pouze platby za vodné a stočné a případné platby teplárnám.

Přepsat energie na nájemníka sebou nese řadu výhod i nevýhod. V první řadě si jako nájemník můžete vybrat z velkého množství dodavatelů energií, čímž můžete snížit výdaje za energie. Dále máte jako nájemník kompletní přehled a kontrolu nad vašimi výdaji za energie, a nemusíte tak řešit placení záloh a řešení možných přeplatků a nedoplatků s pronajímatelem. Pokud dodavatel zvýší nebo sníží zálohy za energie, není třeba kvůli tomu upravovat nájemní smlouvu, což je benefitem pro obě strany.

Jako pronajímateli vám energie psané na nájemníka ušetří starosti s kalkulací pravidelných záloh a s vyúčtováním. Nájemník se v tomto případě stará o vše sám a případné nedoplatky nebo dluhy za neplacení jdou pouze za ním. S tím jsou ale také spojené nevýhody. Pronajímatel nemá v tomto případě žádný přehled o tom, jestli jsou zálohy pravidelně placeny. V případě, že je nájemník dlouhodobě neplatí, může dojít například k demontáži měřidel, aniž by o tom pronajímatel věděl. Opětovné připojení se pak může výrazně prodražit a ve výsledku stojí i více starostí.

V případě změny nájemníka je tato varianta z administrativního hlediska náročnější. Je potřeba smlouvu převést na nového nájemníka, což obnáší papírování navíc. Převod je ale v tomto případě náročnější pro nájemníka a pronajímatel do něj nemusí vůbec zasahovat. Mohou se ale objevit komplikace například v podobě nevhodného dodavatele či nesplacených úhrad.

 

Energie psané na pronajímatele

V tomto případě je smlouva za energie psaná na pronajímatele. Jedná se o nejčastější způsob, jakým jsou energie u nájemního bydlení řešeny. Nájemník každý měsíc platí (kromě nájemného) předem stanovené zálohy za energie a jednou ročně, často při obnovování nájemní smlouvy, vyřeší s pronajímatelem případný nedoplatek nebo přeplatek za zálohy na základě vyúčtování od dodavatele.

U této varianty je veškerá kontrola, přehled a zodpovědnost za placení energií na straně pronajímatele. Pronajímatel rozhoduje o konkrétním dodavateli, ceníku a délce úvazku. Zároveň má jasný přehled o tom, jestli jsou zálohy včas zaplaceny, a tak nehrozí nečekaná demontáž měřidel. Zcela zde také mizí starosti s přepisem smluv na nové nájemníky.

Pro nájemníka je tato varianta nejjednodušší z hlediska administrativy. Nájemník zde nemusí řešit dodavatele, smlouvu a nemusí si hlídat termíny splatnosti. Musí pouze včas hradit zálohy pronajímateli. To ale může pro někoho být nevýhodou, jelikož nájemník nemá v tomto případě žádný přehled a kontrolu.

Největší nevýhodou pro pronajímatele je v tomto případě plná finanční zodpovědnost. Nájemník je sice spotřebitelem energií, ale plátcem je pronajímatel. V případě, že nájemník neplatí zálohy nebo případné nedoplatky, dluh jde za pronajímatelem.

 

Jak se rozhodnout?

Otázka přepsání energií je velmi individuální. Každá z možností má své pro a proti a záleží jen na Vás, jak se rozhodnete. Dovolím si zde ale být chvíli nebýt nestranný a dám Vám svůj odborný názor. Ve své praxi jsem řešil stovky bytů k pronájmu, a na základě mých zkušeností a výše uvedených pro a proti bych doporučil přepsání energií na nájemníka.