Články

Jak na příspěvky do fondu oprav? Stanovit jejich výši pomůže zkušený stavař

Vlastníte byt a jste součástí Společenství vlastníků jednotek (SVJ)? Pak máte povinnost platit fond oprav. K čemu se využívá, co se z něj platí a jak vysoké mají příspěvky být, o tom jsem se rozepsal ve svém dalším článku.

S pojmem fond oprav se většina lidí, zvlášť žijících v bytových domech, setkala. Jedná se o fond, do kterého vlastníci bytových jednotek pravidelně vkládají peníze.

Nový občanský zákoník se problematice věnuje v § 1180 odst. 1. Podle definice se jedná o: Příspěvek na správu domu a pozemku, který je znám právě pod ustáleným označením Fond oprav. Tento příspěvek je tvořen vlastníky, ve výši stanovené shromážděním vlastníků dle velikosti podílu na společných částech, nebylo-li určeno jinak. Z uvedeného vyplývá možnost odchýlení se od způsobu stanovení výše příspěvků dle podílů na společných částech rozhodnutím shromáždění vlastníků.

Fond oprav je primárně určen k údržbě a opravám společných prostor domu. Lze ho využít na:

  • provoz, údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných částí domu,
  • revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody,
  • údržbu pozemku a přístupových cest k pozemku,
  • uplatnění práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech předložení stavební dokumentace.
Fond oprav financuje například opravu zdí nebo rozbitých oken.

Fond oprav platí majitel

Z definice dané zákonem vyplývá, že platby do fondu oprav musí odvádět majitel bytu a jsou pro něj povinné. Neplatí je tedy nájemník, ale vždy vlastník bytové jednotky.

Kolik se platí do fondu oprav?

Platba do fondu oprav v domě není paušální. Zjednodušeně řečeno, každý vlastník přispívá jinou částkou. Určit, kolik by měli jednotliví majitelé bytových jednotek platit, není jednoduché. Vychází se z výše podílu, který má majitel na společných prostorách domu. Tato výše se stanovuje podle celkové plochy bytové jednotky. Tuto informaci najdete ve výpisu Listu vlastnictví místně příslušného katastrálního úřadu.

Před stanovením výše plateb za jeden metr čtvereční je vhodné zaměřit se na technický stav domu a plán oprav, krátkodobých i dlouhodobých. Příspěvky do fondu oprav se tak mohou pohybovat mezi 10 Kč za m2 v domě v perfektním stavu, až třeba po 50 kč za m2 podlahové plochy u stavby, která vyžaduje velké investice.

Nižší nebo vyšší platby do fondu oprav? Toť otázka!

Výše plateb do fondu oprav se řídí také strategií, kterou SVJ k dané problematice zaujímá. V praxi se můžeme setkat se dvěma téměř identickými budovami, které mají různě vysoké příspěvky do fondu oprav. Je to proto, že:

  1. První SVJ chce mít nízký fond oprav a počítá s tím, že si v budoucnu vezme na případnou rekonstrukci půjčku. Proto platí majitelé nižší příspěvky do fondu oprav.
  2. Druhé SVJ naopak navýší fond oprav s tím, že v budoucnu nechce řešit vysoké úroky u půjčky a chce případnou rekonstrukci co nejvíce financovat tzv. ze svého.

Stanovit výši příspěvků do fondu oprav tedy není vůbec jednoduché a je vysoce pravděpodobné, že se schůze SVJ ze začátku neobejdou bez vášnivých diskusí.

Dobrý tip! Při stanovení výše příspěvků vždy vycházejte ze stáří a technického stavu domu. Vyplatí se poradit se se zkušeným stavařem, který pomůže odborně vyčíslit, na jaké investice by se dům měl v horizontu několika let připravit. Dokáže stanovit, jaké opravy v jednotlivých částech domu budou nezbytné a jaká je pravděpodobnost dalších poruch či havárií. V tomto smyslu určitě doporučuji myslet i na kvalitní pojištění budovy.

Kupujete byt? Zjistěte si, jaký je zůstatek ve fondu oprav

Při zájmu o koupi bytu si vždy zjistěte, kolik se platí do fondu oprav. Zajímejte se také o to, kolik je v něm už našetřeno. Pokud jsou rezervy vysoké, pak víte, že má dům našetřeno na rekonstrukce nebo počítá s nenadálými situacemi. V případě vyšší investice tak nemusí SVJ platit vysoké úroky z nevýhodné půjčky. Naopak u nízkého zůstatku ve fondu oprav lze očekávat, že se platby do něj brzy zvýší.