Články

Jak na úschovu peněz při nákupu a prodeji nemovitosti?

Úschova peněz je při prodeji nemovitosti často používaným způsobem, jak ochránit obě strany. Existuje ale několik různých typů úschovy. Jaké jsou mezi nimi rozdíly, kolik co stojí a co nepodcenit? To si zodpovíme v dnešním článku.

 

Úschova peněz

V procesu prodeje nemovitosti nakládají obě strany (prodávající a kupující) s poměrně velkými částkami peněz, které nezřídka tvoří celoživotní úspory. Je tedy třeba tyto peníze maximálně ochránit před možným zneužitím. Skutečným majitelem nemovitosti se stáváte až po úspěšném přepisu listu vlastnictví na katastru nemovitostí. Jenže od podání návrhu na vklad do katastru do samotného přepisu běží tzv. ochranná lhůta, během které může kterákoli ze stran návrh na vklad stáhnout, případně katastr může žádost zamítnout a proces zastavit. V takovém případě se pak může stát, že pokud byly peníze už převedeny na účet prodávajícího, kupující nemá žádný způsob, jak své peníze získat zpět.

Proto existuje několik způsobů úschovy peněz. Díky úschově nemusí kupující převádět peníze rovnou prodávajícímu, ale místo toho je převede na účet třetí strany, a až po úspěšném přepisu nemovitosti v katastru se peníze převedou na účet prodávajícího. V případě, že k přepisu z jakéhokoli důvodu nedojde, peníze se vrací zpět kupujícímu. Prodávající díky úschově peněz nemusí nemovitost přepsat před tím, než kupující odešle peníze, a kupující zase nemusí hradit peníze před skutečnou změnou zápisu v katastru. Obě strany jsou tak díky úschově peněz v průběhu celého procesu chráněny.

 

Advokátní úschova

Tento způsob úschovy je pravděpodobně nejčastěji využívaným v Česku. Peníze jsou v tomto případě uschovány u advokáta, který je registrovaný v České advokátní komoře a zároveň je pojištěný vůči profesionální odpovědnosti ve výši alespoň 5.000.000 Kč. Cena za poskytnutí advokátní úschovy je smluvní a je často zahrnuta v ceně dalších advokátních služeb, jako je příprava a revize smluv apod.

Advokátní úschova bývá zpravidla levnější než notářská nebo bankovní úschova. Finance zde ale nejsou kryty v případě jejich zpronevěry.

 

Notářská úschova

Notářská úschova je takřka totožná s tou advokátní. Jediným rozdílem je fakt, že notářská úschova je zpravidla výrazně dražší. V případě advokátní úschovy je cena služby stanovena dohodou všech zúčastněných stran. V případě notářské úschovy je cena stanovena tzv. notářskými tarify, kde výslednou cenu určuje výše uschovaných peněz.

  • Z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1,2 %
  • Z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0,6 %
  • Z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,4 %
  • Z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,2 %
  • Z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0,1 %
  • Nejméně 1 000 Kč

 

Bankovní úschova

Bankovní úschova se také příliš neliší od úschovy advokátní nebo úschovy notářské. Poskytuje jí banka a úschova podléhá trojstranné smlouvě mezi prodávajícím, kupujícím a bankou. Cena za úschovu se většinou pohybuje v rozmezí 5 000 až 20 000 Kč a často představuje procentuální sazbu z výše uschované částky. Výhodou této úschovy může být stabilita banky, její dobrá pověst a pojištění vkladů. Nevýhodou je právě vyšší cena, nižší flexibilita bankovních právních oddělení nebo nemožnost uschování listin.

 

Úschova u realitní kanceláře

Čtvrtou možností je uschování prostředků přímo u realitní kanceláře. Ta podléhá zákonu o realitním prostředkování a tím pádem se řídí přísnými podmínkami. Makléř například nesmí úschovu aktivně nabízet a poskytovat ji může pouze v případě, že ji kupující nebo prodávající explicitně požaduje. Makléř dále nesmí s penězi na účtu nijak disponovat. Výhodou této úschovy je, že zpravidla ze za ni neplatí a úschova je zahrnuta v provizi RK.

 

Rozdíly mezi jednotlivými typy úschov tedy nejsou nepodstatné. Každá varianta má své výhody i nevýhody a záleží, jestli je pro vás důležitější například nižší riziko zpronevěry nebo velká flexibilita při úpravě smluv. Pro jakou úschovu se rozhodnete, je jen na Vás. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že realitní kanceláře mají zpravidla dobře nastavené spolupráce s konkrétními advokáty, u kterých je zároveň podstatnou výhodou fakt, že úschovu peněz dělá advokát, který sepsal všechny smlouvy, takže je více než dobře obeznámen s celou situací. Každopádně vždy platí, že kvalitní realitní kancelář nebo makléř by nikdy neměli klienty tlačit do jednotlivých typů úschov. Řešení by vždy mělo vycházet z požadavků klienta.