Články

Jak se zorientovat ve vyúčtování energií? Jak na jejich přepis? Pomoci může i realitní makléř

Dodavatel, odběratel, zprostředkovatel… Často se setkávám s tím, že se lidé neorientují v pojmech týkajících se energií. Nemají přehled o tom, co obsahuje jejich faktura nebo smlouva na plyn či elektřinu. A navíc mají starší generace vůči energetice zakotvenou určitou opatrnost, která pramení ze špatných zkušeností z dob dávno minulých. Proč toto téma otevírám právě teď? Řada makléřů totiž svým klientům s přepisem energií pomáhá a ani já nejsem výjimkou.

Energie jako je plyn a elektřina patří do spotřebitelského koše. Laicky řečeno, potřebuje je každá domácnost. Všechny byty nebo domy v České republice fungují na nějaký zdroj energie a za tento zdroj musíme platit. Kolik ale platíme komu a za co, v tom se většina z nás téměř neorientuje. Už v základních pojmech bývá potíž.

Kdo je tedy odběratelem energie? To je zákazník, tedy ten, kdo energii čerpá. Na faktuře se však setkáváme i s pojmy dodavatel, distributor a zprostředkovatel. Je potřeba jim rozumět a oddělovat je od sebe. 

Distributora energie vám vždy přidělí podle toho, v jakém místě energii odebíráte. V Čechách najdeme jen tři distributory: PRE Pražskou energetiku, ČEZ a EG.D, dříve známý jako E.ON. Distributoři se starají o vedení, elektroměry, plynoměry, hodnoty, jističe a tak dále. Jejich poplatek je ve faktuře pro všechny klienty stejný. Pevně ho stanovuje Energetický regulační úřad. S touto částí platby za energie tedy nemůžeme nic udělat.

Co však můžeme ovlivnit, je výběr dodavatele energií. Dodavatelem je totiž poskytovatel služby, tedy ten, kdo na energetickém trhu nakupuje energii a přeprodává ji koncovým zákazníkům. Takových dodavatelů je v českém prostředí zhruba kolem čtyř stovek a jejich nabídka je opravdu rozdílná. Poplatky dodavatelům tvoří neregulovatelnou složku ceny na faktuře. Zákazník ji může ovlivnit tím, že si vybere správného dodavatele, který mu poskytne vyhovující podmínky. Podle čeho se ale rozhodnout? Stačí si nechat udělat nabídky od jednotlivých dodavatelů a porovnat je.

Posledním termínem je zprostředkovatel. Je to třetí instituce, která do obchodování s energiemi vstupuje. Může to být internetový srovnávač, obchodní zástupce nějaké společnosti a podobně. Takových zprostředkovatelů jsou na trhu stovky.

“Hodně se uvažovalo o tom, že by i zprostředkování mělo být regulováno Energetickým regulačním úřadem. Ale je tady energetický zákon, který stojí nad vším a koncového spotřebitele chrání. Energetika si i přesto s sebou historicky nese negativní nálepky.” Lukáš Zach, zakladatel společnosti FREE for YOU

Starší generace je k energetice obezřetná, mladší ročníky vítají nové možnosti i technické platformy

Starší generace si ještě pamatují neprůhlednost a často i podvodné praktiky různých subjektů podnikajících v energiích. Proto je v části společnosti stále zakódován opatrný přístup k tomuto odvětví. Naopak mladší generace je otevřena novým možnostem, novým platformám. Vzdělávání společnosti v energetice je podle mě alfou a omegou pro to, aby lidé alespoň trochu chápali, jak tento složitý obor funguje. 

S tím je logicky spojena i schopnost lidí projít si vlastní smlouvy a porovnat, jestli by nemohli platit za energie daleko méně. Nad změnou smlouvy se ale každý zákazník dlouho rozmýšlí. Lidé často berou za samozřejmost, že platí, kolik platí. Přitom by mohli ušetřit.  

“Plyn od nás není cítit jinak, komodita je stále stejná. Ale liší se cena za megawatthodinu. A na tom může zákazník reálně ušetřit, třeba až desítky procent.” Lukáš Zach, zakladatel společnosti FREE for YOU

Koncové spotřebitele, tedy zákazníky, chrání energetický zákon. Přesto se může stát, že na ně zprostředkovatel zaťuká a přesvědčuje je ke změně dodavatele energií, a oni z toho ve finále nejsou ani moudří ani spokojení. V takovém případě platí, že by se lidé neměli nechat do ničeho natlačit a podepisovat smlouvy ve dveřích. Vždy by si měli přečíst, co podepisují, a v klidu si to rozmyslet. Ne každý zprostředkovatel je samozřejmě podvodník, řada z nich to dělá velmi dobře. Ale vždy bych se řídil jednoduchým pravidlem: “Pokud u mě zazvoní někdo, koho jsem si nevyžádal, pravděpodobně sleduje vlastní zájmy a ne ty moje. Proto je třeba si vše pečlivě pročíst a promyslet.”

Jaké položky obsahuje faktura za energie?

Problémem bývá, že smlouvy a nové dokumenty jsou pro zákazníky nepřehledné. Jen vyúčtování, které lidem přijde do schránek, může mít až šest stránek. Faktura se skládá ze dvou částí:

  • poplatky za distribuci, které mají všichni úplně stejné,
  • 40 % ceny na faktuře tvoří část, kterou zákazník svým rozhodnutím může změnit. To je to, kolik platíte dodavateli za energie, tedy kolik jste skutečně odebrali energií.

Dodávková cena za energie, tedy ta druhá část faktury, se však také ještě skládá z několika částí. Kromě vyúčtování přesného odběru energií pod ni spadá například měsíční poplatek, který má každý dodavatel jiný. Může být vyčíslen v jednotkách korun až po několik stovek. Záleží na tom, jak má dodavatel nastavenou cenovou politiku.

Lidé často uzavírají dlouhodobé smlouvy. Výjimkou nejsou ani dlouholeté závazky na pět a více let nebo smlouvy na dobu neurčitou. Protože se ceny v průběhu času mění, dodavatel přenáší riziko do ceny tím, že ji zpravidla nadsadí. Tím eliminuje riziko ztráty. Zákazník tak často platí víc, než by musel. 

“U klientů nerozlišujeme, zda se jedná o domácnost nebo podnikatele, a vždy s nimi uzavíráme smlouvy na jeden kalendářní rok. Díky tomu jsme schopni dostát cenových podmínek, které si sjednáme.” Lukáš Zach, zakladatel společnosti FREE for YOU

Jak složitá je změna dodavatele energií?

Záleží na tom, jak u koho. Dlouhodobě spolupracuji se společností FREE for YOU, která funguje jako dodavatel elektřiny a plynu napříč celou republikou. Přepis energií a změnu dodavatele umí vyřešit během jedné zprávy na WhatsAppu. Stačí jim poslat současnou fakturu a do 24 hodin připraví nabídku a kalkulaci. Pak už je potřeba jen podepsat plnou moc. A dodavatel je schopen převod sám jednoduše zařídit bez problémů. 

Obecně se změna dodavatele řeší ve dvou případech:

  1. Zákazník chce ušetřit, a proto hledá jiného dodavatele. To je klasická změna dodavatele energií.
  2. Přepis energií, se kterým velmi často pomáhá makléř. Při předání nemovitosti novému majiteli či nájemci může makléř klienta upozornit, že umí tuto situaci vyřešit. Pro zákazníky je to jednodušší, bez zbytečné administrativy či nutnosti někam chodit.

“K převodu nám opravdu stačí dokumenty od makléře. Potřebujeme nájemní nebo kupní smlouvu, předávací protokol, kde jsou zaznamenané stavy odběru, a podepsané dvě plné moci, za prodávajícího i za nového majitele nemovitosti (nebo nájemce). V neposlední řadě je třeba doložit i technické údaje z vyúčtování. Na základě tohoto je převod rychlý.” Lukáš Zach, zakladatel společnosti FREE for YOU

O přepisu energií, spolupráci s realitními makléři a problematice energetiky jsem si povídal se zakladatelem společnosti FREE for YOU, se kterou dlouhodobě spolupracuji. Celý rozhovor najdete na mém YouTube kanálu.