Články

Jak uskutečním vklad do katastru nemovitostí

Vše je domluveno a peněžní částka je složena v advokátní úschově. Chybí už jen jeden krok, aby byl proces prodeje nemovitosti dokončen. Zápis do katastru nemovitostí. Až po něm je celý proces platný. Podpis kupní smlouvy nestačí. Zdálo by se, že jsou to už jen „papíry“, ale tento administrativní krok je naprosto zásadní. Jak na něj a na co si dát pozor?

Jak začít?

Klíčová je pověřená osoba. Ta je stanovena již v kupní smlouvě a podpisem obě strany toto rozhodnutí potvrdily. Dále je ve smlouvě určeno, která strana vklad učiní a uhradí poplatky. V případě, že je prodej realizován přes realitní kancelář, je běžné, že zápis do katastru nemovitostí zařizuje realitní makléř. Spolupráce s realitní kanceláří Vám mimo jiné ušetří mnoho administrativy a návštěv úřadů. Navíc realitní makléř zná veškeré související procesy a bezpečně Vás provede jejich postupem.

Proč je pověřená osoba tak důležitá?

Je to důvěryhodný prostředník, na kterém se obě strany dohodly. Zajistí spravedlivý průběh. Veškeré nutné údaje si zjistí na katastru a připraví daný formulář. Vy musíte znát jen název katastrálního území, číslo listu vlastnictví a osobní údaje smluvních stran. Pověřená osoba vám tedy připraví veškeré nutné podklady k zápisu.

Co s podklady?

Řádně vyplněný a vytištěný formulář spolu s jednou kopií kupní smlouvy (samozřejmě s úředně ověřenými podpisy, které lze ověřit na CzechPointu) doručte osobně nebo poštou na příslušný katastrální úřad. Nezapomeňte, že za podání návrhu na vklad do katastru je nutné zaplatit správní poplatek. Ten je od ledna 2020 zvýšen z 1000 Kč na 2000 Kč. V případě odeslání poštou je třeba opatřit zásilku kolkem v této hodnotě.

Kdy dostanu vyrozumění?

Po podání návrhu je úřední lhůta 20 – 30 dnů. Rozhodnutí čekejte nejdříve za 20 dnů, protože po tuto dobu mohou zúčastněné strany podat připomínku proti návrhu. Majitel nemovitosti je tak zákonem chráněn před případným podvodem.

Kdy je proces ukončen?

V momentě, kdy obdržíte vyrozumění o povolení vkladu. Vlastnická práva definitivně přechází na kupujícího.

Takto probíhá celý proces zápisu nemovitosti do katastru. V dalším článku se dozvíte, na co si dát pozor a jaká mohou být specifika vkladu.