Články

Jak vybrat ideálního nájemníka?

Každý, kdo má nějaké zkušenosti s pronájmem bytu, ví, že najít toho ideálního nájemníka není vůbec jednoduchý úkol. Pokud totiž toho správného nenajdete, hrozí vám spousta nepříjemných problémů. Zpožděné platby nájmu, poškození vybavení bytu, sousedské rozepře a podobné. Nesolidní nájemník vám tak ve výsledku může přidělat víc starostí než byt bez nájemníka. Těmto problémům lze ale předejít. Jakým způsobem si můžeme zájemce před pronajmutím bytu prověřit?

Vystupování zájemce o pronájem

Při posuzování zájemce o pronájem je důležitý první dojem a jak na nás celkově působí. Ideálně chceme nájemníka, který je solidní po všech stránkách, a to se samozřejmě projevuje i na jeho vystupování. Hodnocení toho, jak člověk vystupuje je samozřejmě velmi subjektivní. Existuje ale několik základních věcí, které se dají v tomto ohledu považovat za univerzální.

Jako v každé jiné komunikaci věnujte pozornost způsobu vyjadřování. Vše začíná prvním kontaktem při reakci na inzerát, ať už prostřednictvím e-mailu nebo telefonátu. V případě písemné komunikace věnujte pozornost oslovení za začátku komunikace, rozloučení na konci a gramatické stránce komunikace. V případě telefonické komunikace si všímejte podobných věcí, tedy hlavně způsobu vyjadřování zájemce. Solidní zájemce se během jakékoliv komunikace nejprve představí, sdělí vám důvod telefonátu a zeptá se na detaily ohledně nemovitosti a případnou možnost domluvení prohlídky. Důležité je také, kdy vás zájemce kontaktuje. Volat by vám měl pouze ve vhodnou dobu, tedy během pracovního dne, a ne příliš brzy ráno nebo příliš pozdě večer. V takovém případě by měl spíše poslat SMS nebo e-mail.

Solidní zájemce s vámi také během prvního kontaktu pravděpodobně nebude řešit případnou slevu na poplatcích nebo vratné kauci za nemovitost. To je většinou signálem, že má spíše napnutý rozpočet, a tak je vyšší pravděpodobnost, že se v budoucnu zpozdí s platbou nájmu. Solidní zájemce také nebude trvat na možnosti okamžitého nastěhování, ale bude řešit přechod mezi nájmy s dostatečným předstihem (ideálně alespoň měsíc dopředu).

Prohlídka nemovitosti

Během samotné prohlídky nemovitosti máme další příležitost si zájemce prověřit. Základní vlastností solidního zájemce je dochvilnost. Už ze základů etikety víme, že na schůzku bychom měli přijít včas a ideálně s mírným předstihem. Samozřejmě může dojít k neočekávaným komplikacím a každý člověk se může zpozdit. V takovém případě by vám ale měl zájemce dát o této skutečnosti vědět opět s dostatečným předstihem. Solidní zájemce vám určitě nebude volat se zpožděním, že se zpozdí o dalších 10 minut, nebo že nedorazí vůbec. Samozřejmostí by také mělo být slušné oblečení, i když zdání může někdy klamat.

Během prohlídky také máme příležitost se zájemce zeptat na několik základních věcí. Prvním dobrým ukazatelem je důvod k vystěhování z předchozího nájmu. To nám také může hodně napovědět o osobnosti zájemce. Pokud se z předchozího nájmu vystěhoval po zralé úvaze, například kvůli nevyhovujícím podmínkám (příliš malý byt, dojíždění za prací, nevyhovující kvalita nemovitosti), jedná se pravděpodobně o solidnějšího zájemce než u člověka, který se stěhuje z náhlých důvodů (konflikty s předchozím pronajímatelem nebo se sousedy, náhlý rozvod).

Dosavadní nájem a historie zájemce

Další podstatnou věcí je požádat zájemce o kontakt na předchozího pronajímatele. Ne vždy se totiž můžeme stoprocentně spolehnout na to, co nám o předchozím nájmu sdělí zájemce. Proto je dobré si ověřit alespoň základní informace u dosavadního pronajímatele. Ten nám nejlépe sdělí, jak probíhal nájemní vztah se zájemcem a jestli se jedná o solidního člověka.

Zájemce by neměl mít problém nám tento kontakt poskytnout, pokud nemá co skrývat a jako nájemník je solidní. Pokud se v tomto ohledu začne vykrucovat, nebo vás dokonce obviňovat z „lustrování“, zbystřete. Pravděpodobně mezi ním a dosavadním pronajímatelem docházelo nebo dochází ke konfliktům.

V poslední řadě bychom si měli ověřit zájemce o pronájem ve veřejně dostupných registrech dlužníků. K tomu nám postačí jméno a datum narození zájemce. I zde platí, že by se zájemce v tomto ohledu neměl bránit. Pokud si není vědom, že by byl v některých registrech vedený jako dlužník, neměl by s tímto mít žádný problém.