Články

Jaké jsou druhy pozemků?

Při pročítání článků o tom, jaké jsou druhy pozemků, lze narazit na mnoho pojmů a často odlišná vysvětlení a interpretaci. Je poněkud složité se v tématu orientovat natož správně určit cenu pozemku. Pojďme si v tom udělat trochu jasno.

Nejčastěji nalezneme slova jako pozemek a parcela. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Pozemek je taková část povrchu, která je vymezena hranicí. Tou může být katastrální území, územní rozhodnutí, vlastnické právo, způsob využití apod. Může se jednat o jednu parcelu nebo i o soubor několika parcel.

Parcela je konkrétní část pozemku vyčleněná v katastrální mapě. Je označená tzv. parcelním číslem. Rozlišujeme dva typy parcel.

  • stavební – zastavěná plocha a nádvoří
  • ostatní pozemkové parcely

Pozemky jsou evidovány v katastru nemovitostí. Zde zjistíte typ pozemku a často i způsob využití. Není to však jediný zdroj. Každá obec může s pozemkem nakládat tak, jak je uvedeno v jejím územním plánu. Tam naleznete funkci pozemku, tedy k čemu je skutečně určen. Například pozemek typu orná půda může být veden jako veřejné parkoviště. Je tedy třeba zohlednit i toto.

Základní členění pozemků podle druhů

Typ pozemku je jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje cenu pozemku. Pro orientaci je dobré znát základní rozlišení:

  • zastavěné plochy a nádvoří

  • lesní pozemky

  • vodní plochy

  • ostatní plochy

  • zemědělské pozemky (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty)

Každý druh pozemku má trochu jinou funkci a lze s ním nakládat pouze v rámci této kategorie. To je důležité pro Váš záměr. Pokud chcete stavět, budete potřebovat jiný typ pozemku, než když budete chtít pozemek k zemědělským účelům nebo pro těžbu dřeva. V neposlední řadě má druh pozemku přímý vliv na jeho cenu. Vyplatí se Váš záměr konzultovat se zkušeným makléřem. Ať už chcete pozemek prodat či koupit, doporučujeme konzultaci s odborníkem.