Články

Jaké platím daně, pokud prodám nemovitost, kterou vlastním méně než 5 let? část 1.

V tomto případě bohužel nesplňujete podmínku osvobození od daně a je vaší povinností, přiznat daň z finančního zisku (rsp. z rozdílu toho, co se vydělalo) v daňovém přiznání do března následujícího roku po prodeji. Dobrou zprávou však je, že dále je daňová povinnost přesunuta na nového majitele a vaše povinnosti zde končí.

Jak mám postupovat, když jsem nemovitost využíval k bydlení nebo pronajímal?

Příjmy z prodeje nemovitosti se v tomto případě daní jako tzv. ostatní příjmy. Tedy využijete formulář Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (ten modrý). Zde není třeba platit žádné další pojištění. Příjmy z pronájmu nemovitosti musely být zdaňovány ve zvláštním zdaňovacím režimu.

Mění se pro mne něco, když jsem podnikatel?

Pokud prodaná nemovitost byla zahrnuta v obchodním majetku podnikatele nebo je možné transakci vyhodnotit jako podnikatelskou činnost, tak ano. V tomto případě se příjmy z prodeje daní jako příjmy z podnikáníPOZOR, u tohoto typu zdanění, jako jsou podnikatelské zisky, je třeba zaplatit zdravotní a sociální pojištění. Jste-li navíc jako právní subjekt plátcem DPH, je třeba tuto skutečnost zohlednit.