Články

Kupujete nebo si pronajímáte nemovitost? Vždy požadujte energetický štítek PENB

Zajímá vás energetická náročnost provozu nemovitosti, kterou si plánujete koupit nebo pronajmout? Vždy vyžadujte energetický štítek neboli průkaz energetické náročnosti budovy, který se označuje jako PENB. Solidní prodejce či profesionální makléř vám štítek dodá již na první prohlídce nemovitosti, nejpozději však při podpisu kupní smlouvy.

PENB je součástí energetického posudku nemovitosti neboli odborného rozboru z hlediska hospodaření s energiemi a emisemi CO2. Může obsahovat i předběžné návrhy stavebních opatření, jejich ceny a dopad, případně rady, jak lépe energeticky hospodařit.

Energetická certifikace zkoumá, jak je v nemovitosti vyřešeno:

 • vytápění
 • ohřev vody
 • větrání
 • klimatizace
 • osvětlení

PENB je laicky řečeno dokument, díky kterému lze nemovitosti mezi sebou porovnat na základě klasifikačních tříd od A, tedy mimořádně úsporné a nejvíce hospodárné, až po G, tedy mimořádně neúspornou a nehospodárnou.

Dobré vědět! Nové nebo zrekonstruované budovy musí splňovat energetickou náročnost v rozmezí od A do B.

Štítek PENB si nechte zhotovit jen od energetických specialistů

Energetický štítek může zpracovat pouze energetický specialista na základě získaného oprávnění. Existuje více typů odborné způsobilosti, například pro tepelnou ochranu stavebních konstrukcí a budov, pro vytápění a přípravu teplé vody, větrání a klimatizace, elektroinstalace a zabudované osvětlení prostor. Energetickou certifikaci je oprávněn provádět i energetický auditor, který splňuje podmínky certifikace.

Před zhotovením PENB štítku proto doporučuji prohlédnout si na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu seznam energetických specialistů, kde musí být každý oprávněný odborník zapsán.

Co bude energetický specialista pro zpracování štítku PENB potřebovat? Výpočet probíhá na základě kombinace typu, účelu užívání nemovitosti, tvaru i velikosti objektu, dále jeho tepelně technických vlastností, účinnosti instalovaných technických systémů, a také například druhu paliva, který nemovitost spotřebovává.

Kdy průkaz PENB potřebujete a kdy ne?

Jeho povinnost ukládá zákon 406/200 Sb. O hospodaření energií a musíte ho mít u:

 • U novostavby
 • Rekonstrukce – Plánujete přestavbu či rekonstrukci budovy, která se dotkne více než 25 % celkové plochy obálky budovy? Pak potřebujete průkaz PENB.
 • Prodej či pronájem – Prodáváte nebo pronajímáte dům či byt? Ze zákona musíte PENB předat nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy.

Energetický štítek PENB vyžadují jak rodinné domy, bytové domy a administrativní budovy, tak například i školy, hotely, restaurace, prodejny, zkrátka budovy, které využívají energii. Netýká se:

 • historických budov postavených před rokem 1947, u kterých od této doby neproběhla žádná větší rekonstrukce,
 • budov s energeticky vztažnou plochou nižší než 50 m2 (například dílny atd),
 • rekreačních budov, v nichž se trvale nebydlí,
 • kulturních památek a budov v památkové rezervaci,
 • náboženských budov,
 • průmyslových a zemědělských staveb, které mají spotřebu energií nižší než 700 GJ.

Dobrá rada na závěr! Průkaz PENB platí pouze deset let a to jen tehdy, pokud do nemovitosti nebyly prováděny větší rekonstrukční zásahy. V opačném případě je třeba nechat vypracovat štítek nový.