Články

Lodžie, balkon nebo terasa. Víte, jaký je mezi rozdíl a kdo je vlastní?

Máte doma lodžii, balkon nebo terasu? Víte, jaký je mezi nimi rozdíl? A kdo je vlastní? Často se setkávám s tím, že klienti nevědí, jak rozpoznat lodžii od balkonu. Řada z nich si dokonce mylně myslí, že jde o totéž. Ačkoli je jejich využití prakticky totožné, rozdíl je v samotné stavbě a její statice.

Lodžie je velmi zjednodušeně a laicky řečeno zasunutý balkon. Je to zastropený otevřený prostor, který nevyčnívá z budovy ven. Je do jejího půdorysu zapuštěný a bývá oddělen například sloupy nebo zábradlím, u historických budov pak třeba arkádami či kolonádou. Pro její podlahovou plochu se většinou využívá část nosné podlahové konstrukce bytu či domu, lodžiová deska je postavena jako nosník mezi dvě podpory. Protože je lodžie do budovy začleněna, ubírá část plochy uvnitř domu.

Terasa (částečně zastřešená). Uprostřed budovy vzadu je navíc vidět lodžie, okolo balkony.

U balkonu naopak je konstrukce zavěšena na podlahu a stěny domu zvenčí budovy. Je tedy předsazený a vystupuje z půdorysu. Mívá jednu, maximálně dvě pevné stěny a je ohraničen zábradlím. Balkony nemají strop. Mohou však být seshora kryty dalším balkonem.

Ve finále je jedno, zda máte doma balkon či lodžii, hlavně že máte prostor užít si malého venkovního posezení, místo, kde můžete sušit prádlo či pěstovat bylinky. Pokud se rozhodnete balkon či lodžii navíc zasklít, navýšíte tak hodnotu své nemovitosti, a navíc získáte zimní zahradu, kterou můžete obývat i v chladných měsících. Rozšíříte si tak obytnou plochu svého bytu.

Terasa.

U některých typů staveb se můžeme setkat také s pojmem předsazená balkonová konstrukce. Je to vlastně hybridní řešení, které využívá původní lodžii, k níž byl přistaven balkon. Tím dojde k zvětšení plochy v celém prostoru.

Poslední typ venkovního posezení nabízí terasa, která je venkovní částí stavby a bývá zpravidla větší než balkon. Je zapuštěna do půdorysu budovy. Staví se nad úrovní terénu, u rodinných domů se za terasu považují zpevněné plochy položené nebo zapuštěné do terénu.

Výjimkou nejsou ani střešní terasy. Někdy bývá terasa postavena jako střecha nižšího podlaží domu, nachází se pod ní například garáž či jiné nebytové prostory. Setkáváme se také s kaskádovými domy, kde část podlaží ustupuje a uvolňuje prostor právě pro terasu.

Lodžie, balkon nebo terasa u bytu jsou zpravidla ve vlastnictví SVJ

Typické balkony na panelových domech.

Může se hodit! Víte, že nový Občanský zákoník a Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. definuje balkony, terasy či lodžie jako společnou část domu? A to dokonce i tehdy, pokud je daný prostor přístupný pouze z bytu. Je tomu tak u všech nemovitostí, kde bylo prohlášení vlastníka podepsáno po 1. lednu 2014. Tyto prostory jsou tedy ve společném vlastnictví SVJ, ale měly by být ve výlučném užívání vlastníka příslušné bytové jednotky.

U starších bytových jednotek sice lodžie, balkony a terasy patřily mezi společné části domu, avšak pohlíželo se na ně jako na příslušenství, tedy něco, co přísluší k bytu a je určeno k trvalému užívání. Tento stav upravoval Zákon o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.), který byl ale zrušen.

Jak tedy poznat, zda mi lodžie, balkon či terasa patří nebo je společnou částí domu a mám ho jen ve výlučném užívání? Řiďte se vždy informacemi v prohlášení vlastníků budovy.