Články

Na co si dát pozor – Potvrzení o bezdlužnosti

Každá koupě bytu má svá specifika. I když narazíte na velmi lákavý inzerát a dobře vypadající prostory, je stále potřeba prověřit několik zásadních věcí. V minulosti jsem psal článek o prohlídce bytu a na co je dobré se během ní zaměřit a zeptat. Kromě toho je ale také třeba prověřit důležitou dokumentaci k bytu. Už zde byla řeč o výpisu z katastru nemovitostí a vyúčtování služeb a záloh. V dnešním článku se zaměříme na další důležitý dokument, potvrzení o bezdlužnosti od společenství vlastníků jednotek.

 

Co je potvrzení o bezdlužnosti?

Nový občanský zákoník stanovuje, že ten, kdo nabude vlastnické právo, nabude také práva a povinnosti s věcí spojené. To znamená, že při koupi bytu, který spadá do společenství vlastníků jednotek (svj) nebo do bytového družstva, může na nového vlastníka přejít také případný dluh vůči svj, který je na byt navázán po předchozím majiteli.

Pravidelnými měsíčními výdaji za bydlení v bytě nejsou jen platby za nájem a energie, ale také teplo, světlo a úklid ve společných prostorech, platby za údržbu a úklid nemovitosti či příspěvky do fondu oprav. Před koupí bytu je tedy důležité si ověřit nejen výši pravidelných nákladů za provoz bytu, ale také jestli na byt nejsou navázány dluhy za neuhrazené poplatky. Přesně k tomuto účelu slouží potvrzení o bezdlužnosti od společenství vlastníků jednotek. Bez potvrzení o bezdlužnosti proto v žádném případě nepodepisujte kupní smlouvu, pokud se chcete vyhnout případným starostem a nečekaným dluhům.

 

Jak si potvrzení obstarat?

Aby byl kupující chráněn před těmito nečekanými dluhy, musí být informace o bezdlužnosti součástí kupní smlouvy. Ideální je si potvrzení vyžádat ještě před podpisem kupní smlouvy. Dřívější vystavení potvrzení, například před podpisem rezervační smlouvy, osobně nedoporučuji. Před rezervací a následným předáním bytu totiž může dluh stále vzniknout. Proto je nejlepším řešením požádat o vystavení potvrzení co nejblíže k termínu podpisu kupní smlouvy. Pokud je vše v pořádku, neměl by v tom být problém. Pokud se majitel nemovitosti zkouší vymlouvat, že potvrzení z různých důvodů nemůže obstarat, buďte obezřetní a situaci si důkladně prověřte. Může to znamenat, že na byt opravdu jsou navázány předchozí dluhy.

U kvalitních realitních makléřů by ale mělo být obstarání tohoto potvrzení předem naprostou samozřejmostí a informace o bezdlužnosti by měla být součástí nabídky nemovitosti.

Nový občanský zákoník stanovuje, že potvrzení o bezdlužnosti či informaci o výši dluhu musí prodávající doložit při prodeji nemovitosti. Pokud se i přesto stane, že koupíte nemovitost zatíženou dluhem, o kterém jste nebyli informováni, můžete peníze požadovat po předchozím majiteli, ale pouze soudní cestou.

Z těchto důvodů je potvrzení o bezdlužnosti od společenství vlastníků jednotek důležitým dokumentem, který musí být automatickou součástí koupě nemovitosti a kterému je třeba věnovat maximální pozornost předtím, než se ohledně koupě rozhodnete.