Články

Návrh na vklad do katastru je povinný. Jinak vám věcná práva nevzniknou

Koupili jste nemovitost, vzniklo vám věcné břemeno či zástavní právo? Pak musíte vše nechat řádně zapsat vkladem na katastrální úřad. Zákon vám tuto povinnost ukládá, teprve po provedení vkladu na katastru totiž nabýváte svých práv. I zde platí moje rada: Nebojte se požádat o pomoc svého makléře, vyhnete se případným chybám a průtahům.

Pár slov úvodem. Návrh na vklad je písemná žádost na katastrální úřad, aby provedl vznik, zánik či změnu určitého práva. Věcná práva se zapisují do katastru nemovitostí vkladem a pro úplnou přesnost je definuje § 11 zákona č. 256/2013 Sb. v katastrálním zákonu. Nejčastěji se jedná o:

  • vlastnické právo – například při koupi nemovitosti,
  • zástavní právo – například ve prospěch banky,
  • nájem a
  • věcné břemeno – zřízení doživotního práva k užívání nemovitosti, například využití cizí komunikace pro příjezd na vlastní pozemek, případně právo dožít v nemovitosti a podobně.

Zákon říká, že věcné právo získáváte až po zavkladování do katastru nemovitostí. Nestačí tedy pouze kupní smlouva či jiné potvrzení. Katastr nemovitostí totiž musí vklad povolit, aby právo vstoupilo v platnost.

Tip z praxe! Při koupi nemovitosti vlastnické právo nabýváte až po provedení vkladu do katastru nemovitostí. Dokud se tak nestane, nejste vlastníkem nemovitosti, i když máte podepsanou smlouvu.

Návrh na vklad může podat kterýkoli účastník řízení. Nebojte se požádat svého makléře

Kdo návrh na vklad podává? Účastník řízení – tedy prodávající či kupující. Může jej podat sám nebo třeba hromadně, pokud je účastníků více. Právo na podání vkladu totiž má jakákoli fyzická či právnická osoba, které:

  • vznikají nebo
  • zanikají nebo
  • se nějak mění (rozšiřují či omezují) věcná práva.

Pokud byste si s návrhem na vklad nevěděli rady nebo jste se chtěli vyhnout zbytečným chybám, oslovte makléře či realitní kancelář. I oni totiž mohou návrh na vklad podat za vás.

Dobrá rada! Většinou návrh na vklad podávají obě smluvní strany naráz a je dobré si již předem smluvně ošetřit, například v kupní smlouvě, kdo zaplatí poplatek na katastru. Ten činí 2 000 Kč.

Co budete k návrhu na vklad do katastru potřebovat?

Návrh na vklad musí být proveden na stanoveném formuláři, který získáte fyzicky na úřadě nebo je ke stáhnutí na stránkách Českého zeměměřičského a katastrálního úřadu. Dále si vytvoříte návrh na vklad a nesmíte zapomenout na přílohy. Listina, na jejímž základě má být vaše právo zapsáno, musí být originál případně úředně ověřený opis či autorizovaná konverze.

Také se bude hodit:

  • geometrický plán – pokud je potřeba zakreslit změnu do katastrální mapy,
  • plná moc s úředně ověřeným podpisem – pokud vás zastupuje například advokát či jiný zmocněnec,
  • další listiny, které jsou relevantní k změně práv – například úředně ověřené překlady listin, pokud nejsou v českém jazyce, a další.

Online nebo osobně? Obojí je možné

Vyřízení služby může proběhnout buď osobně, poštou nebo elektronicky. Naposledy zmíněné možnosti lze využít jen tehdy, pokud i vkladová listina existuje v elektronické podobě. Na druhou stranu online podání má tu výhodu, že v online katastru se potřebné údaje načítají samy a ušetří tak žadateli čas.

Pokud však žadatel o vklad online aplikaci nevyužije, je potřeba, aby si ohlídal několik detailů. Jedním z nich je například katastrální úřad, na který žádost směřuje. Stanovuje se podle polohy nemovitosti, které se vklad týká. Je potřeba také správně identifikovat všechny účastníky vkladového řízení, čili všechny strany smlouvy.

Katastr má 30 dnů na vyřízení žádosti

Po podání návrhu má katastr 24 hodin na to, aby vyznačil plombu u nemovitosti, jíž se změna týká. Označuje ji velkým písmenem P, které naznačuje, že právní změny dané nemovitosti se mění.

V dalších 24 hodinách musí katastrální úřad obeznámit vlastníka, že se s jeho nemovitostí něco děje. Je tou tak proto, aby se případně vlastník mohl domáhat svých práv, kdyby někdo s nemovitostí nakládal neoprávněně.

Dobrý tip! Pokud jste vlastníkem jakékoli nemovitosti, uvažujte o zřízení doplňkové služby u katastrálního úřadu, který vás okamžitě obeznámí přes sms, email či datovou schránku ve chvíli, kdy se u vaší nemovitosti objeví písmeno P.

V rámci vkladového řízení následuje dvacetidenní ochranná lhůta, v níž má majitel právo se ohradit proti probíhajícím změnám. Když je vše v pořádku a nedojde k žádnému sporu, mohou právníci zkontrolovat správnost všech údajů. Podle správního řádu musí úřad provést vklad do třiceti dnů ode dne podání žádosti.

Příklad z praxe. Katastrální úřad může návrh na vklad také zamítnout. A to tehdy, pokud v něm najde chyby. Stane-li se tak, důrazně doporučuji se o dalším postupu poradit, pokud jste to doposud neudělali. A to buď s právníkem nebo s realitním makléřem.

V návrhu na vklad totiž můžete udělat odstranitelné i neodstranitelné chyby, s nimiž vám odborník pomůže. Zejména si dejte pozor na nedostatečné či neúplné údaje o účastnících řízení a také na správné označení nemovitosti.