Články

Plná moc k prodeji nemovitosti

Pokud se prodeje nemovitosti nemůžete účastnit a rozhodnete se pro udělení plné moci, dejte si záležet na podobě dokumentu. Převod nemovitosti je poměrně složitý úkon, tak je důležité mít vše dobře ošetřeno.

Jak by měla plná moc vypadat?

Rozhodně musí být v písemné podobě a podpis osoby, která je plnou mocí zastoupena, musí být úředně ověřen. Příliš nedoporučujeme využívat volně dostupné dokumenty. Bývají velmi obecné a z právního hlediska ne vždy dostačující. Znění plné moci musí být přizpůsobeno na míru prodejnímu postupu. To nebývá běžně známo. Běžná či snad obecná varianta plné moci je nedostatečná.

V jakém rozsahu lze plnou moc použít?

V principu jsou dva druhy plné moci.

  1. Generální – týká se všech právních jednání zastoupené osoby
  2. Speciální – týká se pouze konkrétního právního jednání a opravňuje zástupce jednat

Určitě doporučujeme výslovně uvést, k jakým právním úkonům plná moc slouží. Zabráníte tak možným komplikacím při vkladu na katastru a nutnosti vypracovávat plnou moc znovu.