Články

Podnájem bytu v osobním vlastnictví

Podnájem či pronájem? Nemáte v tom jasno nebo nevidíte rozdíl? Pomůžeme Vám se zorientovat.

Jaký je rozdíl mezi podnájmem a pronájmem?

Oba pojmy jsou si podobné skutečně jen formálně. Ačkoli ani v jednom případě byt není Váš, fakticky je v nich zásadní rozdíl:

Pronájem – v tomto typu právního vztahu majitel bytu (pronajímatel) přenechá užívání bytu nájemci, a ten mu platí nájem. Zároveň má povinnost hradit i drobné opravy.

Podnájem – zde se nájemce (podpronajímatel, tedy ne vlastník bytu) domluví s podnájemcem, který, jako třetí osoba, může byt užívat. Vše musí být řádně zakotveno ve smlouvě. S převedením práva užívat byt na třetí osobu musí majitel bytu souhlasit. Podnájem je tedy navázán na pronájem bytu.

Je podnájem závislý na pronájmu?

Odpovíme jednoduchým příkladem: Pan Bělinka si od pana Arnoštka pronajme byt. Vzniká mezi nimi právní závazek (pronájem). Pan Bělinka chce dále užívání bytu přenechat do podnájmu panu Cálkovi. Pokud pan Bělinka dostane výpověď z bytu, pan Cálek automaticky taktéž. Podnájem bytu je závislý na pronájmu. Proto je dobré si pečlivě pročíst smlouvu a přizvat si i odborníka, aby Vaše bydlení bylo skutečně poklidné a bez nežádoucích překvapení.

Jak lze o podnájem požádat?

Forma žádosti musí být písemná a vlastník je povinen odpovědět do 30 dnů. Pokud se do této lhůty nevyjádří, předpokládá se, že souhlasí.

Musí vlastník bytu vždy souhlasit s podnájmem?

V principu ano, existuje však jedna výjimka. Pokud nájemce trvale bydlí v pronajatém bytě a pokud výslovný souhlas vlastníka nebyl ukotven smluvně, pak vlastník nemusí nutně souhlasit s podnájmem třetí osoby.

Vždy platí:

  • zjistěte si vlastníka nemovitosti
  • zjistěte si smluvní vztah
  • pečlivě si prostudujte smlouvu
  • ověřte si platnost smlouvy a souhlas vlastníka s podnájmem
  • konzultujte vše s odborníkem v oblasti nemovitostí