Články

Přihlášení k trvalému pobytu nelze nájemníkovi zakázat

Častým sporem mezi pronajímatelem a nájemníkem je možnost zapsání trvalého pobytu. Mnoho pronajímatelů si myslí, že stačí vše ošetřit smluvně a trvalý pobyt nelze na dané adrese zapsat. Bohužel, je to velký omyl. Setkává se zde určitá svévole majitele nemovitosti a legislativa. Podle zákona takové jednání možné není. Podívejme se na to, jaké má nájemník a pronajímatel možnost.

Proč je pro nájemníka trvalý pobyt důležitý?

Nutno zdůraznit, že se jedná zejména o dlouhodobé pronájmy, které jsou výhodné pro obě strany. Pronajímatel má jistý příjem a nájemce zase jisté bydlení. Leckdy v pronajatém bytě založí rodinu a stane se jeho domovem. Logicky tedy přichází na řadu otázka přihlášení k trvalému pobytu. Proč?

  • Nájemci chtějí své trvalé zázemí – místo, kde mohou budovat domov, mít právní jistotu
  • Nájemci mají ze zákona právo na trvalý pobyt, protože řádně platí dohodnutou sumu
  • Často nemají jinou možnost, tedy přepsat trvalou adresu např. k rodičům
  • Parkovací oprávnění – bez trvalého pobytu nelze získat
  • Příspěvek na bydlení – ze zákona je nutné místo trvalého pobytu
  • Přijetí dítěte do mateřské školy – řídí se místem trvalého pobytu

Je nutný souhlas majitele?

Na souhlasu/nesouhlasu majitele až tak nezáleží. Hlavní je platná nájemní smlouva. Tuto smlouvu nájemník předloží na příslušném úřadě a to stačí. Úřad si ho zaeviduje a teprve pak může žádat o parkovací místo, příspěvek na bydlení a výše zmíněné skutečnosti.

Co z přihlášení k pobytu plyne nájemci?

Nic zásadního. Pro něj je to vlastně jen formalita, kterou je nutné splnit kvůli dalšímu fungování. Nájemci nevznikají žádná práva a majiteli žádné povinnosti.

Pokud si váš nájemník chce v pronajatém bytě zřídit trvalý pobyt, nelze mu v tom zabránit. Je však důležité veškeré podklady a smlouvu o pronájmu konzultovat nebo rovnou nechat připravit zkušeným realitním makléřem. Ten vám i může pomoci vybrat vhodného nájemníka případně si „proklepnout“ toho stávajícího.