Články

Regulace Airbnb – co se chystá?

Krátkodobé pronájmy bytů prostřednictvím internetových platforem existují už řadu let. Zcela největší takovou platformou je Airbnb. Tento typ krátkodobých pronájmů zaměřený především na turistický ruch je stále velmi populární, i přes výrazný útlum způsobený pandemií Covid-19. Již řadu let jsou trnem v oku nejen hoteliérů a provozovatelů ubytovacích služeb, ale i jednotlivých měst a jejich obyvatel. Právo pronajmout byt je ale jedním z práv vlastníka, a tak krátkodobý nájem zprostředkovaný službou jako je Airbnb v podstatě neporušuje žádný zákon. Z toho důvodu se snahy o regulaci Airbnb výrazně protahují. V médiích jen během roku 2020 proběhlo několik zpráv o připravovaných návrzích regulace Airbnb. Pojďme se blíže podívat na tři hlavní návrhy regulace Airbnb.

 

Zákon o sdíleném ubytování

V dubnu 2020 se Pirátům podařilo v Poslanecké sněmovně prosadit zákon o sdíleném ubytování. Schválení zákona proběhlo v legislativní nouzi a pro jeho schválení hlasovalo 90 z 96 přítomných poslanců. Zákon nově ukládá internetovým zprostředkovatelům krátkodobého ubytování informační povinnost vůči živnostenským úřadům, které jsou dále oprávněny poskytovat tyto informace dalším orgánům veřejné moci. Zprostředkovatel musí obecnímu živnostenskému úřadu do 30 dnů od doručení jeho výzvy sdělit:

  • počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
  • celkovou cenu za služby cestovního ruchu za období uvedené ve výzvě,
  • adresu místa, na které jsou služby cestovního ruchu poskytovány, a
  • označení poskytovatele služby, se kterým zákazníkovi zprostředkoval uzavření smlouvy související s poskytováním služeb cestovního ruchu.

Airbnb tak bude muset hlásit také informace o podnikatelích, kteří skrze jejich platformu pronajímají byty. Za porušení informační povinnosti může být zprostředkovateli uložena pokuta až do výše jednoho milionu korun. Zákon následně prošel senátem i schválením prezidenta republiky, a tak je v současnosti jedinou platnou regulací krátkodobých pronájmů skrze online zprostředkovatele.

 

Novela živnostenského zákona

O regulaci krátkodobých pronájmů usilují také samosprávné celky, především Hlavní město Praha. Rada hlavního města v červnu 2020 pověřila radní Hanu Kordovou Marvanovou předložením návrhu novely živnostenského zákona. Navrhovaná změna má za cíl poskytnout obcím zákonné možnosti omezování krátkodobých pronájmů. Díky tomu by obce mohly stanovit podmínky, za kterých bude možné krátkodobý pronájem, zejména v bytových domech, poskytovat, a to konkrétně maximální počet současně ubytovaných osob nebo maximální počet přenocování v jednom kalendářním roce. Návrh tedy počítá s možností vymezení časového úseku, během kterého by nemohlo docházet k poskytování ubytovacích služeb. Toto omezení vychází z obdobných regulací krátkodobých pronájmů v zahraničních městech jako je Amsterdam, Berlín, Londýn nebo Mnichov.

Návrh zákona byl v červenci předložen Poslanecké sněmovně, kde se ale setkal s vlnou kritiky ze strany poslanců a následně i ze strany hostitelů. Návrh byl ale podpořen ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) návrh označila za přiměřený a vyvážený. Vláda po jejím projednání zaujala vůči novele neutrální stanovisko a novela tak čeká na schválení senátem.

 

 

Senátní návrh zákona

Posledním významným návrhem na regulaci krátkodobých pronájmů je připravovaný senátní návrh zákona. Hlavním cílem je vytvořit jednotný komplexní zákon, který by jasně definoval práva a povinnosti zprostředkovatelů pronájmu a zároveň posílit pravomoci obcí.

Senátorský návrh zavádí povinnost licencí a registračních čísel, aby bylo jasné, kdo byty pronajímá. Bylo by tedy nutné si nejprve k pronájmu bytu skrze Airbnb vyřídit licenci v podobě rezidenčního oprávnění. Dále návrh zavádí jednotný rejstřík pro informace o tom, kde jsou byty pronajímány. Další návrh je inspirován francouzskými regulacemi krátkodobých pronájmů a zavádí systém primárních a sekundárních rezidencí. Primární rezidence je místem, které člověk obývá alespoň devět měsíců v roce, má v něm trvalé bydliště a k ubytovacím službám by mohlo sloužit nanejvýš
50 % bytové plochy. Pronájem sekundárních rezidencí musí být schválen vládou.

Senátorský návrh je v současné době připravován, a bude v nejbližší době předložen senátorům. Do konce tohoto roku by měl být předložen ministerstvu pro místní rozvoj, kde by měla být finalizována jeho podoba a návrh by tak pokračoval do Poslanecké sněmovny.