Články

Rušení nočního klidu – jak se proti němu bránit?

Letní prázdniny jsou sice téměř u konce, ale ještě několik měsíců nás čeká období grilování na zahradách, bujarých oslav, koncertů a podobných venkovních akcích. Často se tak stává, že tyto akce pokračují i v pozdních nočních hodinách a tím dochází k rušení nočního klidu. Jak se můžeme proti hlasitým sousedům a akcím bránit? Pojďme se detailně podívat na to, jak je rušení nočního klidu ukotveno v zákonech a jakým způsobem proti němu můžeme bojovat.

Co znamená „noční klid“?

Noční klid, nebo spíše noční doba je stanovena § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Tento zákon stanovuje noční dobu od 22:00 do 6:00. Během tohoto časového rozmezí musí všichni dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi. Podle zákona může obec stanovit výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo nemusí být dodržována. Úprava doby nočního klidu musí být upravena obecně závaznou vyhláškou, a to s dostatečným předstihem, aby se občané mohli předem připravit. Vyhláška může být dodatečně upravena nebo doplněna, ale musí vždy obsahovat datum, období nebo typ události. Nejčastěji je noční doba upravována z důvodu kulturních akcí, svátků nebo obecních slavností. Pořadatelé těchto akcí mají ohlašovací povinnost vůči obci, která musí s rušením nočního klidu souhlasit.

Soukromé akce

Pokud chystáte soukromou akci, jako je například rodinná oslava, vyvstává otázka, jestli se tyto regulace týkají i vás. Soukromé akce ale nemají ohlašovací povinnost vůči obci. Tyto akce se mohou konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid.

Co je přesně rušení nočního klidu?

Za rušení nočního klidu může být považováno více věcí. Obecně lze ale říct, že rušením nočního klidu je myšlen hluk, který zasahuje do stanovené doby nočního klidu a který obtěžuje. Nejčastěji se jedná o hlasitý hlasový projev, hlasitou hudbu nebo stavební práce.

Jak se bránit proti rušení nočního klidu?

Pokud ve vašem okolí zaznamenáte rušení nočního klidu, je samozřejmě nejjednodušším řešením osobní domluva nebo písemné vyzvání. V rámci zachování přátelských nebo alespoň neutrálních sousedských vztahů by to mělo být vždy první řešení. Pokud tato cesta nepomůže, je zde možnost obrátit se na městskou nebo státní policii. Policie má povinnost se na místo, kde je rušení nahlášeno, dostavit a může na místě udělit blokovou pokutu. Rušení nočního klidu je klasifikováno jako přestupek a může za něj být udělena pokuta až
do 10 000 Kč. Pokud se jedná o opakované rušení, dosahuje výše pokuty až 15 000 Kč.

Další možností, jak se proti hluku bránit, je kontaktování krajské hygienické stanice, která na základě provedeného měření může zjistit, zda se jedná o překročení hlukových limitů, které jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Poslední možností, která by ale měla být vskutku tou poslední, je podání žaloby k soudu. Tento postup má ale smysl pouze v těch nejextrémnějších případech, kdy se jedná o opakované rušení a žádná předchozí cesta nevede k vyřešení problému.

Pokud se jedná o rušení nočního klidu v důsledku stavebních prací, je také možné obrátit se na stavební úřad a prověřit, zda má stavba stavební povolení. V případě, že povolení stavba nemá, je možné podat podnět stavebnímu úřadu, který může udělit pokutu nebo nařídit odstranění stavby. Tento postup se však týká velkých stavebních prací. Pokud váš soused o půlnoci přivrtává poličky, je jednodušší se obrátit na policii.