Články

Trvalé bydliště: Jak na něj?

Trvalé bydliště by člověk měl mít tam, kde tráví nejvíce času, kde spí a dělá nejvíce aktivit. Jak je to ale s trvalým bydlištěm v pronajaté nemovitosti? Kde všude můžete mít trvalé bydliště, jak ho zařídit, zrušit a co je potřeba při jeho změně? Připravil jsem pár rad, podle kterých se v problematice snadněji zorientujete. A pronajímatelé získají návod, jak si s ním poradit.

Na trvalé bydliště pohlíží zákon jako na adresu pobytu občana v České republice, kterou si sám zvolí v místě, kde má například rodinu, nemovitost či zaměstnání. Občas bývá pojem zaměňován s pojmem trvalý pobyt. Ten se však vztahuje jen na místo, kde je člověk zapsán v evidenci obyvatel a kde má povinnost se hlásit k trvalému pobytu.

Každý občan České republiky může mít jen jedno trvalé bydliště, a to v objektu určeném pro:

 • bydlení,
 • ubytování
 • nebo pro individuální rekreaci.

Takové místo musí být podle vyhlášky č. 326/200 Sb., zjednodušeně řečeno, označeno číslem popisným, evidenčním nebo orientačním. Je to místo jeho primární adresy pro komunikaci s úřady, občané by si tam měli pravidelně přebírat poštu.

Pozor! Trvalý pobyt může být ve zvláštních případech i v místě ohlašovny či matriky čili třeba na obecním úřadě. Z přihlášení občana k trvalému pobytu totiž nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Jaký má tedy význam? Má výlučně evidenční charakter, slouží pro potřeby orgánů veřejné moci. Je na něj navázáno například volební právo (respektive jeho výkon), platby některých daní, poplatků a podobně.

Jak se přihlásit k trvalému bydlišti?

Vraťme se ale k trvalému bydlišti. Jak ho změnit, respektive jak se přihlásit k trvalému bydlišti? Je to jednodušší, než se zdá. Nepotřebujete totiž souhlas majitele nemovitosti.

 1. Zajděte na úřad s rozšířenou působností na odbor evidence obyvatel. Pozor! Musíte dodržet místní příslušnost a změnu adresy vyřizovat na úřadě svého „budoucího“ trvalého bydliště. Na úřad musíte přijít osobně.
 2. Vyplňte přihlašovací formulář a doložte, že máte právo svou novou adresu využívat. Může to být například:
  • nájemní smlouva,
  • podnájemní smlouva,
  • výpis z katastru nemovitostí nebo
  • kupní smlouva s razítkem katastru.
 3. Souhlas vašeho „pana domácího“ nepotřebujete.
 4. Připravte si padesátikorunu. Poplatek za změnu trvalého bydliště není velký, zaplatíte ho na místě.
 5. Pokud máte nárok na užívání nemovitosti, v níž chcete zřídit trvalé bydliště, můžete na něj přihlásit i další osoby – manželku či manžela a děti.

Co se bude dít dál? Úřednice Vám ustřihne roh občanského průkazu a dostanete prozatímní doklad. S ním zažádáte o doklady nové. V evidenci obyvatel je změna nového trvalého bydliště provedena do tří dnů.

Dejte si však pozor! Ačkoli k přihlášení k trvalému bydlišti souhlas majitele nemovitosti nepotřebujete, po skončení nájemní smlouvy vás může klidně bez vašeho souhlasu z trvalého bydliště odhlásit. Automaticky tedy získáte trvalý pobyt na úřadu místně příslušné obce do doby, dokud se nepřihlásíte k novému trvalému bydlišti jinde.

Jak na doklady a komu dát o novém trvalém bydlišti vědět?

Při přihlášení na nové trvalé bydliště si budete muset nechat vytvořit tyto nové osobní dokumenty:

 • občanský průkaz,
 • řidičský průkaz (pouze tehdy, že se stěhujete mezi městy – jinak ne) a
 • malý a velký technický průkaz k vozidlu – vaše adresa je totiž uvedena i na dokladech k autu. SPZ se měnit nebude, a to ani tehdy, pokud se stěhujete do jiného kraje.

Mohlo by vás zajímat, že změnu nemusíte hlásit ani na zdravotní pojišťovnu, ani na okresní správu sociálního zabezpečení či finanční úřad. Ty si totiž novou adresu stáhnou z centrálního registru. Pouze v případě, že pobíráte důchod, informujte o změně trvalého bydliště okresní správu sociálního zabezpečení. Dále nezapomeňte dát vědět například:

 • bance,
 • pojišťovně,
 • dodavatelům energií,
 • zaměstnavateli,
 • na poště (případně si zajistěte dosílku pošty),
 • ve škole dětí či
 • u ošetřujících lékařů.

Trvalé bydliště není totéž, co adresa sídla podnikatele

Jak je to s podnikateli? Změna adresy v živnostenském rejstříku proběhne automaticky skrze centrální registr. Pokud ale s trvalým bydlištěm měníte i adresu sídla podnikatele či provozovny, musíte na živnostenský úřad tuto změnu ohlásit. Dobrý tip! Můžete si nastavit, že adresa trvalého bydliště se bude vždy shodovat s adresou podnikání, v takovém případě pak při změně trvalého bydliště na živnostenském úřadu nic měnit nemusíte.

Návod pro pronajímatele: Jak si ohlídat, kdo má ve vaší nemovitosti nahlášeno trvalé bydliště?

Jak bylo uvedeno výše, pokud na úřadě doložíte, že máte právo novou adresu užívat, získáte na ní trvalé bydliště. A právě z toho mívají občas pronajímatelé strach. Bojí se, aby nájemníka na adrese nesháněl například exekutor a nepůsobil mu komplikace.

Dobrá rada pro pronajímatele! Pokud chcete zjistit, kdo všechno má ve vašem bytě trvalé bydliště, stačí zajít na místně příslušný úřad s listem vlastnictví vaší nemovitosti. Doporučuji každému pronajímateli, aby se o to zajímal. Může se totiž stát, že některý z bývalých nájemníků své trvalé bydliště nezměnil.

Co s tím? Jak odhlásit osobu z trvalého bydliště?

 1. Návrh může podat pronajímatel nebo vlastník nemovitosti na obecním nebo městském úřadě, v případě větších měst pak na úřadě městské části. A není to většinou žádný problém.
 2. Oprávněná osoba musí doložit písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu.
 3. Jak na to? S tím vám nejlépe poradí právě na úřadě, protože jednotný formulář na tento akt neexistuje.

Pokud byste chtěli odhlásit z trvalého bydliště osobu, která v nemovitosti bydlí, musíte ve správním řízení splnit dvě zákonné podmínky:

 • zánik užívacího práva občana k objektu (například zrušením smlouvy) a
 • neužívání objektu nebo její vymezené části.

Odhlášení trvalého bydliště je zpoplatněno částkou 100 korun za každou osobu, standardní lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů.

Mimochodem, máte-li strach z případné exekuce vašeho nájemníka, vězte, že exekutoři postupují (nebo mají postupovat) takto. Exekutor si nejprve zjistí z Centrální evidence obyvatel místo trvalého pobytu nebo bydliště. Primárně zamíří tam, kde má dlužník prokazatelně uložen movitý majetek a zdržuje se tam.

Podpořte obec, v níž dobře žijete. Zřiďte si v ní trvalé bydliště

Pohled obce. Pokud jste spokojeni s místem, kde bydlíte, zařiďte si v něm trvalé bydliště. Obec za vás totiž získá od státu příspěvek, který investuje do lepšího života svých občanů, tedy i vás. Co je dobré si uvědomit?

 • S trvalým bydlištěm získáte i veškerá práva občanů obce – mezi jinými i právo v této obci volit.
 • Zároveň pro vás platí povinnosti, například hradit poplatky za komunální odpad a podobně.