Články

Za jakých podmínek mohu prodat darovanou nemovitost ihned po nabytí?

Za jakých podmínek mohu prodat darovanou nemovitost ihned po nabytí?

S každým novým vlastníkem běží časový limit od začátku, nesčítají se. Tedy i v případě darování nemovitosti. Pokud jde ovšem o dědictví po osobě blízké na dědice v řadě přímé časový limit dále pokračuje. Byl-li časový limit splněn zůstavitelem, dědic neplatí daň z příjmu při prodeji nemovitosti a může ji tedy prodat ihned. V ostatních případech je třeba počítat s 15% zdaněním čistého příjmu z prodeje nemovitosti.

Co přesně se daní?

I zde se daní pouze čistý zisk. To je částka, která zůstane po odečtení pořizovací ceny, výdajů spojených s prodejem, a prokazatelně vynaložených nákladů např. na rekonstrukci či zvelebení objektu.