Články

Za jakých podmínek musím zaplatit daň při prodeji nemovitosti? Část 4.

Pokud nemovitost vlastníte méně než pět let a zároveň:

1) Máte zde bydliště (fyzicky zde bydlíte, ne pouze deklarativně) méně než dva roky bezprostředně před prodejem a peníze získané prodejem nepoužijete na                    zajištění nového bydlení pro svou potřebu. A to celé do jednoho roku od prodeje případně rok před prodejem.

2) Alespoň dva roky bezprostředně před prodejem nemáte v nemovitosti bydliště (netýká se bytů družstevních).